Zajęcia dodatkowe

Dla dzieci uczęszczających do naszego żłobka stworzyliśmy możliwość rozwoju umiejętności w postaci odpowiednio dobranego pakietu zajęć edukacyjnych. Wierzymy, że poprzez różnorodną ofertę edukacyjno - wychowawczą umożliwiamy im lepszy start w przyszłość, a także odkrywamy i umacniamy ich talenty. Odpowiednio dobrany program zajęć pozwala na systematyczną pracę z dziećmi, w formie zabawy, która angażuje uwagę dziecka i pozwala na łatwe przyswajanie przekazywanych informacji. Wzmacniamy kreatywność, samodzielność i poczucie własnej wartości dziecka. W zajęciach stawiamy także na ćwiczenia terapeutyczne wpływające na prawidłowy i harmonijny rozwój dzieci oraz niwelujące bariery, które mogą go hamować.

Zajęcia z języka angielskiego

Poprzez naukę pierwszych słówek i zwrotów pozwalają na oswojenie dzieci z obcym językiem. Odpowiednio dobrany zestaw zabaw, ćwiczeń i piosenek w sposób łatwy i przyjazny dla dzieci uczy i przygotowuje je do dalszej bardziej zaawansowanej nauki tego języka w przyszłości. Dzieci poznając nowy język, poznają także zasady jego funkcjonowania oraz kultury i zwyczaje krajów, w których występuje. To wpływa na poszerzanie ich horyzontów oraz staje się bodźcem do zdobywania wiedzy na temat innych krajów.

Zajęcia rytmiczne

Wpływają nie tylko na poczucie rytmu dzieci ale także na rozwój ich całego ciała, poprzez pobudzanie zmysłu słuchu. Rytmika uczy dyscypliny i cierpliwości, a także wpływa pozytywnie na pracę błędnika poprzez jednoczenie wykorzystywanie muzyki i ruchu. Dzięki zajęciom z rytmiki dzieci wzmacniają u siebie tzw. „słuch muzyczny”, który jest niezbędny m.in. przy nauce gry na instrumentach.

Zajęcia z logopedą

Prowadzone w formie indywidualnych spotkań, w trakcie których dziecko może pod okiem specjalisty rozwijać w sposób prawidłowy aparat mowy. Indywidualne zajęcia z logopedą pozwalają także na szczegółową diagnozę poziomu rozwoju dziecka pod względem wysławiania się, a także wpływają na korekcje ewentualnych wad i problemów. Zajęcia logopedyczne mają na celu nauczenie dziecka poprawnej wymowy, co przekłada się także na sprawne funkcjonowanie mózgu oraz lepsze odbieranie i przyswajanie bodźców pochodzących z otoczenia.

Zajęcia z psychologiem

Psycholog w żłobku zajmuje się oceną rozwoju dzieci, prowadzeniem zajęć mających na celu usunięcie zaobserwowanych deficytów i organizowaniem zabaw stymulujących rozwój dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju społeczno-emocjonalnego. Ponadto prowadzi rozmowy edukująco-wspierające z rodzicami dzieci. Zawsze służy pomocą rodzicom, którzy mają jakiekolwiek wątpliwości czy troski dotyczące sposobu postępowania ze swoimi pociechami.
(Za zgodą Rodziców)