Zasady rekrutacji

W okresie do 30.09.2018 r. maksymalnie przez pierwsze 12 miesięcy rodzice (mieszkający lub pracujący na terenie Rabki-Zdroju), którzy powracają na rynek po przerwie związanej z opieką nad dziećmi do lat 3, będą mogli korzystać z preferencyjnych warunków cenowych.

Aby móc wziąć udział w projekcie “Super rodzice wracają do pracy” należy spełnić łącznie następujące kryteria:

  1. kobiety i mężczyźni zamieszkali lub zatrudnieni na terenie gminy miejsko-wiejskiej Rabka-Zdrój
  2. kobiety i mężczyźni zamieszkali i pozostający bez zatrudnienia na terenie gminy miejsko-wiejskiej Rabka-Zdrój
  3. kobiety i mężczyźni planujący powrót na rynek pracy
  4. kobiety i mężczyźni w wieku aktywności zawodowej
  5. kobiety i mężczyźni sprawujący opiekę nad dzieckiem do lat 3

Powyżej wskazane kryteria muszą zostać spełnione łącznie przez uczestnika (za wyjątkiem kryterium 1 i 2 – konieczne jest spełnienie jednego z punktów).

Pierwszeństwo udziału w projekcie

  1. Kobiety – 5 pkt
  2. Kobiety i mężczyźni posiadający rodziny wielodzietne – 5 pkt

Zakładamy, iż w przypadku gdy po etapie selekcji 2 osoby będą posiadały taką samą liczbę punktów lub w przypadku zgłoszenia się większej liczby osób niż dostępnych miejsc, wówczas pod uwagę zostanie wzięta sytuacja rodzinna uczestnika projektu poprzez zastosowanie kolejnych kryteriów pierwszeństwa (ocenianych w trybie 0-1):

  1. Kobieta/mężczyzna z niepełnosprawnościami
  2. Dziecko (Dz/CH) z niepełnosprawnościami
  3. Mama/Tata dziecka tzw. starszej grupy czyli w przedziale 2-3 lata.

Miesięczny koszt dla uczestników projektu

Najczęstsze pytania

Jak wyglądają zajęcia z takimi malutkim dziećmi?

Zajmujemy się nie tylko opieką nad dzieckiem, ale również wszechstronnym wspomaganiem jego rozwoju. Prowadzimy dla dzieci zajęcia dydaktyczne dostosowane do ich wieku. Są to różnego rodzaju zabawy konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne, zajęcia mające na celu rozwój małej i dużej motoryki, a także zajęcia przy muzyce z elementami rytmiki. Kształtujemy prawidłowe nawyki higieniczne i porządkowe. Odpowiednio dobrany program zajęć pozwala na systematyczną pracę z dziećmi, w formie zabawy, która angażuje uwagę dziecka i pozwala na łatwe przyswajanie przekazywanych informacji. Wzmacniamy kreatywność, samodzielność i poczucie własnej wartości dziecka. W zajęciach stawiamy także na ćwiczenia terapeutyczne wpływające na prawidłowy i harmonijny rozwój dzieci oraz niwelowanie bariery, które mogą go hamować.

Dzieci mają kontakt z  przedstawieniami teatralnymi, organizujemy dla nich spotkania z ciekawymi osobami.

Czy w związku z rozpoczęciem korzystania ze żłobka istnieje ryzyko, iż dziecko będzie chorowało?

Żłobek zapewnia higieniczne warunki dla każdego z dzieci. Zarówno pościel jak i łóżeczka dzieci są dedykowane dla każdego Smyka. Są odpowiednio opisane a także przechowywane oddzielnie tak aby się ze sobą nie stykały.

W naszym żłobku jest centralna, mechaniczna wymiana powietrza z rekuperacją. Dla zwiększenia bezpieczeństwa w pomieszczeniach, w których przebywają dzieci zamontowane zostaną lampy przepływowe. Montaż lamp zwiększa ochronę higieniczno-bakteriologiczną a tym samym ogranicza ryzyko częstych infekcji. Urządzenia pozwalają nie tylko dezynfekować powietrze, ale także całe pomieszczenia w tym zabawki czy chociażby wykładziny w nocy, gdy w placówce nikt nie przebywa. Lampy przepływowe nieodwracalnie niszczą bakterie, wirusy, pleśnie, grzyby oraz inne drobnoustroje a jednocześnie poprzez specjalistyczną konstrukcję są całkowicie bezpieczne dla dzieci.

Jeśli będziemy wzajemnie dbali o stan zdrowia Smyków, to ryzyko łapania infekcji w żłobku będzie minimalne.

Jak w Państwa żłobku wygląda proces adaptacji?

Zapisując swój Skarb do naszego żłobka, można skorzystać z darmowych zajęć adaptacyjnych, podczas których Opiekunowie podpowiedzą, jak łagodnie wprowadzić i przygotować dziecko do nowej sytuacji, ale również pomogą Rodzicom łatwiej przejść przez ten ważny moment w rodzinnym życiu.

Przez pierwsze dwa-trzy dni dziecko przebywa z rodzicem ok. 2-3 godzin w ciągu dnia. Długość pobytu zależy od reakcji dziecka na przygotowane przez nas aktywności. W tym czasie wspólnie z opiekunami i rodzicami poznają poszczególne pomieszczenia, wyposażenie sali i łazienki, uczą się korzystania z urządzeń sanitarnych. Rodzice bawią się z dzieckiem, biorą udział w zorganizowanych zajęciach lub obserwują zachowanie pociechy w czasie zabaw dowolnych. Włączenie najbliższych w poznawanie przez dziecko nowego środowiska żłobka, ułatwia mu nawiązanie kontaktu z Opiekunami, rówieśnikami, poznanie otoczenia, funkcji sprzętów, pomieszczeń w warunkach komfortu psychicznego i tym samym poszerza jego możliwości rozwojowe. Dziecko zyskuje poczucie bezpieczeństwa nie tylko poprzez obecność osoby bliskiej, ale także poprzez zdobywanie wiedzy kto jest za nie odpowiedzialny, do kogo może się zwrócić o pomoc itp.

W kolejnych dniach staramy się wycofywać Rodziców z sali zabaw. Dzieci pozostają pod opieką naszego personelu. Rodziców wówczas zapraszamy do zaczekania przy filiżance kawy, herbaty i do miłej lektury   lub rozmów z naszym personelem. W przypadku kiedy nasz Smyk zaczyna płakać i jedynym ratunkiem są ramiona Rodziców, zapraszamy ponownie Rodziców na salę.