Super rodzice wracają do pracy

Opis projektu

Cel główny projektu to wzrost aktywności na rynku pracy 30 kobiet i mężczyzn zamieszkałych i/lub zatrudnionych na terenie gminy Rabka-Zdrój, przez wprowadzenie rozwiązań ułatwiających godzenia życia rodzinnego i zawodowego.

Aby wspomóc Rodziców w osiągnieciu powyższego celu zostanie stworzony dla 16 dziewczynek i chłopców w wieku 1 rok-3 lata w formie żłobka w okresie od 01.06.2016 do 30.09.2018 r.

1 Rodzic nie będzie mógł korzystać z projektu dłużej niż 12 miesięcy.

Cele projektu

W ramach projektu zapewniamy:

  1. 10-godzinną opiekę w warunkach zbliżonych do domowych;
  2. Wyżywienie – 4 posiłki
  3. Pakiet zajęć dodatkowych – zgodnie z potrzebami dzieci
  4. Bogatą bazę dydaktyczną

 

Dofinansowanie pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Wartość dofinansowania: 637 307,70 zł

Wkład własny: 112 466,06 zł

Wartość projektu:749 773,76 zł