Dla Rodziców

Odnajdziesz tutaj ostatnie komunikaty oraz przydatne informacje organizacyjne.

06.30-08.30 Przyjmowanie dzieci do żłobka;

08.30-09.00 I Śniadanie

09.00-09.15 Czynności higieniczne

09.15-10.10 Zabawy dydaktyczne i ogólnorozwojowe

10.10-10.20 Czynności higieniczne

10.20-10.30 II Śniadanie

10.30-10.45 Czynności higieniczne

10.45-11.50 Zajęcia rozwojowe i dodatkowe

11.50-12.00 Czynności higieniczne

12.00-12.30 Obiad – I danie

12.30 -13.00 Czynności higieniczne oraz usypiane dzieci

13.00-14.30 Drzemka

14.30-14.45 Czynności higieniczne

14.45-15.15 Obiad – II danie

15.15-15.30 Czynności higieniczne

15.30-16.00 Zabawa

16.00-16.20 Podwieczorek

16.20-16.30 Czynności higieniczne

16.30-17.00 Oczekiwanie na Rodziców

Współpraca z rodzicami wynika z konieczności niesienia pomocy rodzinie w sprawowaniu funkcji wychowawczych oraz z potrzeby dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z zakresu metod pracy z dzieckiem.

Program współpracy z rodzicami /opiekunami obejmuje przede wszystkim:

  1. grupowe i indywidualne konsultacje i warsztaty prowadzone przez psychologa, logopedę, specjalistów z innych dziedzin
  2. warsztaty tematyczne mające na celu współpracę rodzic – dziecko,
  3. organizacja imprez okolicznościowych wynikających z rocznego kalendarza.